Business Information Services Library Foundation (BiSLF)

Deze module geeft inzicht in de operationele informatievoorziening vanuit de behoeften van de organisatie en de gebruikers van de informatiesystemen..

De module is gericht op mensen die in hun functie een rol spelen bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van de IT-dienstverlening vanuit de business behoeften.

Onderwerpen:

1. Doel en achtergrond van functioneel beheer

2. Gebruikersbeheer

3. Functionaliteitenbeheer

4. Verbindende processen

5. Sturende processen.