Deze module is er op gericht om de deelnemers een beeld te laten vormen van het totale

ontwikkeltraject van systemen. Een totaal overzicht is nodig als je in een functie zoals

bijvoorbeeld IT-projectmanager of -medewerker werkzaam bent. Daarnaast is de module

bedoeld voor systeemontwerpers, ontwikkelaars, programmeurs, die inzicht moeten hebben

in het grote geheel waar ze deel van uitmaken. De module biedt een goede basis voor ITrackers

die zich op een van deze terreinen willen specialiseren.

Onderwerpen:

1. Proces 30%

2. Producten 15%

3. Technieken 35%

4. Testen 10%

5. Geautomatiseerde hulpmiddelen 10%.