HBO Informatica (B ICT)

‘Professional Communication Foundation' richt zich op starters in de IT. De module is gericht op de basiskennis met betrekking tot mondelinge en schriftelijke communicatie. Diverse aspecten komen aan bod die van toepassing zijn voor IT'ers.