De module Strategisch Management hoort bij iedere afstudeerrichting van het HBO-curriculum.

Strategisch management biedt een complete opleiding voor mensen die verantwoordelijk zijn voor of adviseren over de inrichting en de organisatie van de ontwikkeling en het beheer van complexe informatiesystemen.

Deze module besteedt zowel aandacht aan de principes die ten grondslag liggen aan de fenomenen organisatie en beleid, als aan managementinzichten die het strategisch belang van informatietechnologie voor de organisatie verduidelijken. het accent ligt op de vertaling naar architecturen die de gewenste informatievoorziening van de organisatie in beeld brengen.

De informatievoorziening moet goed in de organisatie passen. Dat vraagt naast inzicht in de 'harde' ook inzicht in de 'zachte' ontwerp-aspecten. De organisatiecultuur en het managen van veranderingen komen in deze module aan bod.