Business Information Management Advanced (BIMP)

In deze cursus wordt ingegaan op de klant-leverancier relatie en het belang van afspraken en voorwaarden. De uitvoerend functioneel beheer processen komen aan de orde en de waarde hiervan voor de informatievoorzineing en de eingebruikers. De structuur van diverse beheerprocessen zoals beheer bedrijfsinformatie en wijzigingenbeheer wordt in kaart gebracht.

Op advanced niveau wordt van de student verwacht dat deze in staat is om te regelen dat de informatievoorziening van de organisatie in stand wordt gehouden .

Onderwerpen:

1.   Gebruikersondersteuning

2.   Beheer bedrijfsinformatie

3.   Operationele ICT aansturing

4.   Specificeren functionaliteiten

5.   Toetsen en testen

6.   Vormgeven niet geautomatiseerde informatievoorziening

7.   Voorbereiden transitie

8.   Wijzigingenbeheer .