Het doel van de Papers over het vakgebied is de student de gelegenheid te bieden aan te tonen dat hij/zij:

-    Een onderwerp in het vakgebied kan uitdiepen aan de hand van een probleemstelling.

-    Praktijkervaringen in verband kan brengen met theoretische kaders.

-    Een voor de praktijk relevante conclusie of oplossing kan presenteren.


 

In een Expert Paper dient de vraagstelling gericht te zijn op de relatie tussen het eigen

vakgebied en andere vakgebieden (en organisatieonderdelen).

 

EP-tabel