De module Hardware and Network Components Foundation biedt een introductie de technische werking van een computer, welke componenten er gebruikt worden in een computer en in netwerken, wat de functie van de verschillende componenten is en hoe de componenten kunnen worden geïnstalleerd. Tevens besteedt de module aandacht aan de technische opbouw en structuur van netwerken. De module gaat niet in op het inrichten (softwarematig) van netwerken.

Onderwerpen:

- Geschiedenis van de computer (5%);

- De opbouw van de computer (30%);

- Computercomponenten (30%);

- Netwerken en netwerkcomponenten (35%).