Het doel van de Paper over het vakgebied is de kandidaat de gelegenheid te bieden aan te tonen dat hij/zij:

-    Een onderwerp in het vakgebied kan uitdiepen aan de hand van een probleemstelling.

-    Praktijkervaringen in verband kan brengen met theoretische kaders.

-    Een voor de praktijk relevante conclusie of oplossing kan presenteren.


In het Advanced Paper wordt een onderzoek en evaluatie verwacht van een bestaande situatie

(zoals bijvoorbeeld het doorlichten van de inrichting van IT Service Management binnen een organisatie).

APtabel_2