Informatiesysteemontwikkeling is vooral gericht op praktische vaardigheden, maar brengt ook theoretisch inzicht bij.

De module laat het belang inzien van het maken van modellen van een informatiesysteem.

Doelbewust is gekozen voor één concrete methode, namelijk Yourdon's Structured Analysis/Structured Design.

De module laat ook de toegevoegde waarde inzien van het principe “meten=weten”.

Vaardigheid wordt bijgebracht in één concrete methode, functiepuntanalyse, en de toepassing ervan bij onder andere het maken van een begroting.

Functiepuntanalyse speelt in het vakgebied als meetmethode een belangrijke rol.

De module brengt theoretisch inzicht bij in benaderingswijzen van systeemontwikkeling, ontwikkelstrategieӫn, projectbeheersing, gebruikersparticipatie, geautomatiseerde hulpmiddelen voor systeemontwikkeling en in pakketselectie.

Aan de hand van één concrete ontwikkelstrategie (LAD) biedt de module overzicht over de aandachtsgebieden en aspecten die bij informatiesysteemontwikkeling een rol spelen.