De module PCA gaat in op specifieke vormen van schriftelijke en mondelinge communicatie, waarmee IT'ers in hun functie te maken krijgen. In deze module is een grote samenhang tussen theorie en praktijk.