Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. De globalisering van de economie leidt tot een toenemende informatie-uitwisseling tussen organisaties (medewerkers, klanten en leveranciers), een toenemend gebruik van netwerken, zoals het interne bedrijfsnetwerk, internet en een groeiende behoefte aan e-commerce (elektronische handel met vaak onbekende partijen). Bovendien is het bedrijfsproces van veel bedrijven afhankelijk geworden van ICT.

De module Information Security Foundation is een belangrijke start voor iedere IT-er die meer wil weten over informatiebeveiliging. Bezitters van dit certificaat beschikken over kennis van de belangrijkste beveiligingsaspecten. Zij zijn hiermee in staat risico’s en bedreigingen in te schatten, hebben een beeld van de mogelijke oplossingen en van de huidige technologieën. Ze kunnen met beveiligingsexperts en -managers meepraten over de mogelijkheden en implementatie van beveiligingsmaatregelen en kunnen de gevolgen inschatten voor de eigen werkzaamheden en afdeling.