Iedere IT’er neemt vroeg of laat in zijn carrière deel aan een project, dat kan zijn als projectmedewerker of als projectmanager. Het is daarom van groot belang dat een IT’er weet wat projectmatig werken inhoudt en wat er van een projectdeelnemer kan worden verwacht. Veel werkzaamheden van IT’ers worden projectmatig aangepakt. De kracht en de efficiëntie van projectmatig werken worden versterkt als de deelnemers aan een project over hetzelfde begrippenkader beschikken. In deze module wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecttechniek, waarbij aandacht is voor de cruciale beheersaspecten. Zaken als de rollen van projectdeelnemers en de verhouding tot lijn- en stafstructuur krijgen daarbij aandacht. Kandidaten dienen zich bovendien bewust te zijn van een aantal vaardigheden dat nodig is voor een succesvolle projectdeelname.