IT Infrastructure Library (ITIL®) omvat een volledige beschrijving van de processen rondom het beheer van IT-infrastructuren. De module IT Service Management Foundation (based on ITIL®) gaat over de elementaire begrippen van ITIL®. De kandidaten worden zich bewust van het belang van IT Service Management en de hierbij horende systematische aanpak van beheer door middel van ITIL®. Bij IT Service Management volgens ITIL® is gekozen voor een procesmatige benadering van de ICT-organisatie. De kandidaten krijgen een beeld van de betekenis van ‘servicegericht’ werken en van de samenhang en relaties tussen de betreffende ITIL® processen. Ook leren de kandidaten de basisbegrippen kennen die gebruikt worden bij het geven van de invulling aan deze processen. Dit alles biedt voldoende informatie om op adequate wijze te anticiperen op en participeren in de veranderingsprocessen die het gevolg zijn van de (gedeeltelijke) implementatie van ITIL® in een organisatie.