De module is gericht op (aankomend) ICT'ers Doelgroep die kennis van en inzicht in organisaties en strategievorming nodig hebben voor hun functioneren. De module is met name interessant voor ICT-consultants, voor ICT'ers die hogerop willen komen of voor ICT'ers die in leidinggevende of managementposities werkzaam zijn. Daarnaast is deze module bij uitstek geschikt voor niet-ICT'ers die leidinggeven en verantwoordelijk zijn voor strategie en beleid in organisaties. Deze module sluit aan bij het niveau dat nodig is om in de beoogde rollen in een organisatie te functioneren.

Onderwerpen:

1. Organisatiestructuren (60%)

2. ICT-strategie en -organisatie (40%).