Modules

ECTS

Strategisch Management
10
Literatuur onderzoek en Presentatie
10
IT Service Management (volgens ITIL®)
20
Information Management
20
Praktijkopdrachten
20
Afstudeeronderzoek + scriptie
25
Werkervaring als beroepsbeoefenaar
15


De module Literatuuronderzoek hoort bij iedere afstudeerrichting van het HBO-curriculum.

De literatuur, die moet worden onderzocht is specifiek voor elke afstudeerrichting en bestaat uit een verzameling artikelen uit vaktijdschriften.

Het doel van de Papers over het vakgebied is de student de gelegenheid te bieden aan te tonen dat hij/zij:

-    Een onderwerp in het vakgebied kan uitdiepen aan de hand van een probleemstelling.

-    Praktijkervaringen in verband kan brengen met theoretische kaders.

-    Een voor de praktijk relevante conclusie of oplossing kan presenteren.


 

In een Expert Paper dient de vraagstelling gericht te zijn op de relatie tussen het eigen

vakgebied en andere vakgebieden (en organisatieonderdelen).

 

EP-tabel