Informatiebeveiliging (IB) wordt steeds belangrijker. De globalisering van de economie leidt tot een toenemende informatie-uitwisseling tussen organisaties (medewerkers, klanten en leveranciers), een toenemend gebruik van netwerken, zoals het interne bedrijfsnetwerk, Internet en een groeiende behoefte aan E-commerce (elektronische handel met vaak onbekende partijen). Bovendien is het proces van veel bedrijven afhankelijk geworden van ICT.

Een module voor iedere ICT-manager, -consultant en -service manager. Zij zijn essentiële schakels in elke organisatie die de kwaliteitsaspecten van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van haar informatiestromen en –systemen serieus neemt. Ze kunnen organisaties adviseren over de best passende beveiligingsmaatregelen. Ze zijn betrokken bij de opstelling van het ICT-beleid, het inrichten van de security managementorganisatie en verantwoordelijk voor de implementatie van (informatie)beveiligingsmaatregelen uit het informatiebeveiligingsplan. Tevens sturen zij de verantwoordelijke information security specialisten aan. Ze zijn de vraagbaak voor de organisatie als het aankomt op kwaliteitszorg, haalbaarheid van de (informatie)beveiligingsmaatregelen, adviezen over risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheid. Centraal in hun aanpak staan kwaliteit, organisatie en mensen. (Informatie)beveiligingsmaatregelen zijn essentieel om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.