Informatiesysteemontwikkeling is vooral gericht op praktische vaardigheden, maar brengt ook theoretisch inzicht bij.

De module laat het belang inzien van het maken van modellen van een informatiesysteem.

Doelbewust is gekozen voor één concrete methode, namelijk Yourdon's Structured Analysis/Structured Design.

De module laat ook de toegevoegde waarde inzien van het principe “meten=weten”.

Vaardigheid wordt bijgebracht in één concrete methode, functiepuntanalyse, en de toepassing ervan bij onder andere het maken van een begroting.

Functiepuntanalyse speelt in het vakgebied als meetmethode een belangrijke rol.

De module brengt theoretisch inzicht bij in benaderingswijzen van systeemontwikkeling, ontwikkelstrategieӫn, projectbeheersing, gebruikersparticipatie, geautomatiseerde hulpmiddelen voor systeemontwikkeling en in pakketselectie.

Aan de hand van één concrete ontwikkelstrategie (LAD) biedt de module overzicht over de aandachtsgebieden en aspecten die bij informatiesysteemontwikkeling een rol spelen.

De module Strategisch Management hoort bij iedere afstudeerrichting van het HBO-curriculum.

Strategisch management biedt een complete opleiding voor mensen die verantwoordelijk zijn voor of adviseren over de inrichting en de organisatie van de ontwikkeling en het beheer van complexe informatiesystemen.

Deze module besteedt zowel aandacht aan de principes die ten grondslag liggen aan de fenomenen organisatie en beleid, als aan managementinzichten die het strategisch belang van informatietechnologie voor de organisatie verduidelijken. het accent ligt op de vertaling naar architecturen die de gewenste informatievoorziening van de organisatie in beeld brengen.

De informatievoorziening moet goed in de organisatie passen. Dat vraagt naast inzicht in de 'harde' ook inzicht in de 'zachte' ontwerp-aspecten. De organisatiecultuur en het managen van veranderingen komen in deze module aan bod.