Deze module biedt een heel complete introductie op het vakgebied ICT-beheer. U krijgt inzicht in de plaats van ICT-beheer in organisaties, de belangrijkste componenten van ICT en de diverse beheertaken en -processen. Centraal staan de begrippen management, control en maintenance. HX.1 combineert de belangrijkste inzichten over de inrichting van ICT-beheer. U maakt kennis met de visie van Prof. Looijen over de indeling van beheertaken. Daarnaast krijgt u inzicht in de actuele beheerprocessen uit de service support- en service delivery-set van ITIL®. Deze module positioneert beide inzichten ten opzichte van elkaar, waardoor voor u duidelijk wordt wat de essentie is van beide benaderingen en hoe deze te combineren zijn.