Deze module biedt u een goede introductie op het programmeren. In SE.1 staan de principes van deze programmeertalen centraal. U maakt kennis met de belangrijkste kenmerken van deze programmeertalen. U leert hoe programma's kunnen worden opgebouwd. SE.1 vertaalt deze theoretische basis direct naar de praktijk. U leert eenvoudige en praktische problemen op te lossen. Een goede opbouw van de programmatuur en de toepassing van de juiste principes is daarbij het uitgangspunt. Dit biedt een perfecte basis voor kwalitatief hoogwaardige software. U leert de belangrijkste principes van (object-georiënteerd) programmeren beheersen en heeft daarmee een goede basis voor een verdere specialisatie in dit vakgebied. U beschikt ook over de belangrijkste vaardigheden om met andere (object-georiënteerde) programmeertalen aan de slag te gaan.