De module HS.1is een goede voorbereiding Inleiding op het werken met moderne ontwikkelomgevingen waarmee systemen worden gegenereerd. Uitgangspunt voor het ontwikkelen is een goede beschrijving van het bedrijfsproces met behulp van een bedrijfsactiviteitenmodel en een informatiemodel. Hieruit kunnen systeemmodellen worden gemaakt in de vorm van een relationeel model en te implementeren regels. De regels kunnen worden geïmplementeerd met behulp van SQL. SQL kan voorts ook gebruikt worden voor de door systemen te genereren rapportages. De module bevat deze vier stappen: het modelleren van de bedrijfsactiviteiten, het vervolgens maken van het informatiemodel en dan het opstellen van het relationele model. Tot slot wordt de implementatie in SQL uitgevoerd. SQL is gekozen omdat het een de-facto standaard is voor implementatie van regels en voor rapportages. Het betreft zeer nadrukkelijk vaardigheid in het gebruik van SQL. Hiermee bevat HS.1 een complete ontwikkelaanpak die in de praktijk veel wordt toegepast en bovendien naadloos aansluit op het gebruik van applicatie-generatoren.


Doelgroep

De module HS.1is bedoeld voor iedereen die met de ontwikkeling van informatiesystemen te maken krijgt. Samen met de modulen HS.2 en HS.3 biedt deze module een complete opleiding voor systeemontwerpers en informatie-analisten. Daarnaast is deze module interessant voor mensen werkzaam in andere (IT-)functies die in hun werk te maken krijgen met informatie-analyse en modellering, bijvoorbeeld software-engineers.