Application Services Library Foundation

Het framework van de Application Services Library (ASL) omvat de processen en activiteiten die bij applicatiemanagement komen kijken. Van beheer tot en met onderhoud en het vernieuwen.

Nieuwe releases van software volgen elkaar steeds sneller op, daardoor wordt het belang van applicatiebeheer steeds groter.

De ASL2 Foundation module is bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met applicatiemanagement bezig zijn zoals applicatiebeheerders, team- en projectmanagers, programmeurs, testmedewerkers, functioneel en technisch ontwerpers.

Onderwerpen:

1. Doel en achtergrond van applicatiebeheer

2. Beheerprocessen

3. Onderhoud en vernieuwing

4. Verbindende processen

5. Sturende processen.

Infrastructure Management richt zich op het beheer, het onderhoud en de exploitatie van informatiesystemen in de ruime zin van het woord. De Foundation module is de eerste stap en wordt gepositioneerd naast IT Service Management Foundation (based on ITIL®).

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) is een algemene standaard geworden om de processen met betrekking tot beheer in de organisatie in te richten. Infrastructure Management Foundation richt zich op de kenmerken, begrippen en algemene inzichten op het gebied van ICT-beheer.

IT Infrastructure Library (ITIL®) omvat een volledige beschrijving van de processen rondom het beheer van IT-infrastructuren. De module IT Service Management Foundation (based on ITIL®) gaat over de elementaire begrippen van ITIL®. De kandidaten worden zich bewust van het belang van IT Service Management en de hierbij horende systematische aanpak van beheer door middel van ITIL®. Bij IT Service Management volgens ITIL® is gekozen voor een procesmatige benadering van de ICT-organisatie. De kandidaten krijgen een beeld van de betekenis van ‘servicegericht’ werken en van de samenhang en relaties tussen de betreffende ITIL® processen. Ook leren de kandidaten de basisbegrippen kennen die gebruikt worden bij het geven van de invulling aan deze processen. Dit alles biedt voldoende informatie om op adequate wijze te anticiperen op en participeren in de veranderingsprocessen die het gevolg zijn van de (gedeeltelijke) implementatie van ITIL® in een organisatie.