Testen Foundation

Bezitters van het certificaat TMap® Next Foundation weten hoe tests moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd, welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen hiervoor gehanteerd kunnen worden en hoe dit past binnen de fasering van een testproces.

Overzicht van onderwerpen:

-    Kader en belang van testen (15%)

-    TMap fasering acceptatie- en systeemtesten (40%)

-    Ontwikkeltesten (5%)

-    Ontwerpen van tests (40%)

Quality Management Foundation (ISO 20000)