Deze module biedt een introductie op het onderwerp databases en SQL. De module laat u kennis maken met de belangrijkste aspecten van databases en databasemanagementsystemen. Met SQL leert u databases te benaderen en te wijzigen. Degenen die deze module met succes doorlopen, zijn bekend met de belangrijkste componenten van databases en databasemanagementsystemen. Ze kunnen relationele modellen interpreteren en beoordelen. Ze hebben met deze module voldoende kennis om in de praktijk de basisbeginselen van SQL te kunnen toepassen.

De module is gericht op mensen die zich willen verdiepen in het onderwerp databases en die de basisbegrippen van SQL willen beheersen. De module is geschikt als startmodule voor mensen die zich willen specialiseren in deze onderwerpen.