De module ‘Information Systems Foundation’ biedt een goede en toegankelijke start in, en een oriëntatie op de IT. Degenen die deze module met succes doorlopen, zijn bekend met de belangrijkste thema’s uit dit vakgebied. Ze weten wat de belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen inhouden. Ze hebben een overzicht van de belangrijkste thema’s en fasen uit de life cycle van systemen. Ze zijn in staat de diverse onderwerpen, disciplines, functies en taken in een bredere context te plaatsen. Ze hebben daarmee een goed beeld van het vakgebied informatica en ze zijn in staat met IT’ers over het vakgebied te communiceren.

De module is gericht op (aankomend) ICT'ers Doelgroep die kennis van en inzicht in organisaties en strategievorming nodig hebben voor hun functioneren. De module is met name interessant voor ICT-consultants, voor ICT'ers die hogerop willen komen of voor ICT'ers die in leidinggevende of managementposities werkzaam zijn. Daarnaast is deze module bij uitstek geschikt voor niet-ICT'ers die leidinggeven en verantwoordelijk zijn voor strategie en beleid in organisaties. Deze module sluit aan bij het niveau dat nodig is om in de beoogde rollen in een organisatie te functioneren.

Onderwerpen:

1. Organisatiestructuren (60%)

2. ICT-strategie en -organisatie (40%).

Business Information Services Library Foundation (BiSLF)

Deze module geeft inzicht in de operationele informatievoorziening vanuit de behoeften van de organisatie en de gebruikers van de informatiesystemen..

De module is gericht op mensen die in hun functie een rol spelen bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van de IT-dienstverlening vanuit de business behoeften.

Onderwerpen:

1. Doel en achtergrond van functioneel beheer

2. Gebruikersbeheer

3. Functionaliteitenbeheer

4. Verbindende processen

5. Sturende processen.