Iedere IT’er neemt vroeg of laat in zijn carrière deel aan een project, dat kan zijn als projectmedewerker of als projectmanager. Het is daarom van groot belang dat een IT’er weet wat projectmatig werken inhoudt en wat er van een projectdeelnemer kan worden verwacht. Veel werkzaamheden van IT’ers worden projectmatig aangepakt. De kracht en de efficiëntie van projectmatig werken worden versterkt als de deelnemers aan een project over hetzelfde begrippenkader beschikken. In deze module wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecttechniek, waarbij aandacht is voor de cruciale beheersaspecten. Zaken als de rollen van projectdeelnemers en de verhouding tot lijn- en stafstructuur krijgen daarbij aandacht. Kandidaten dienen zich bovendien bewust te zijn van een aantal vaardigheden dat nodig is voor een succesvolle projectdeelname.

Met de opleiding PRINCE2® Foundation leert u de PRINCE2®- Projectmanagementmethode kennen. De processen, componenten en technieken van PRINCE2® komen uitgebreid aan de orde. De opleiding is bedoeld als vooropleiding voor het PRINCE2® Foundation Examen. De opleiding richt zich op degenen die al enige tijd ervaring hebben opgedaan met het leiden van projecten.

De module geeft een gestructureerd inzicht in de wijze waarop een project en een projectorganisatie worden opgebouwd en hoe een project gecontroleerd kan worden opgestart, uitgevoerd en opgeleverd conform PRINCE2. U krijgt meer inzicht in:

-    Uw eigen rol en de rol van anderen in een project.
-    Het doel en de belangrijkste inhoud van: het Project Mandaat, de Project Brief, de Project Initiation Documentation,
     het End Project Report en een aantal andere belangrijke projectdocumenten.
-    De beheersing van een project met de belangrijkste activiteiten, rollen en instrumenten.

HBO Informatica (B ICT)

‘Professional Communication Foundation' richt zich op starters in de IT. De module is gericht op de basiskennis met betrekking tot mondelinge en schriftelijke communicatie. Diverse aspecten komen aan bod die van toepassing zijn voor IT'ers.